Prihlásiť sa Prihlásiť sa | Registrácia Nová registrácia

Ludia netusia, aku maju moc...
Označenie inzercie
Transparentná samospráva
Transparentná samospráva pre Šintavu
Označenie inzercie

ISSN 1337-8481   Dnes je 8. 11. 2019, meniny oslavuje: , zajtra
RSS Export článkov
Top panel
RubrikyRubriky
Videá

Zastupitelia občanov mesta rokujú.

Miloš Majko19. 04. 2018 09:04:49Mestský úrad
Sereď   |   Dnes o  8:00 hodine v zasadačke MsÚ  začali rokovať poslanci MsZ. Na úvod primátor mesta Martin Tomčányi prijal sľub poslanca od Róberta Krála, ktorý nastúpil po vzdaní sa mandátu  poslankyne Daniely Matuškovej. Poslanci odhlasovali doplnenie programu rokovania o bod navrhnutý Tomášom Karmažínom - "Zrušenie uznesenia MsZ z roku  2015" v ...
Foto 0 × fotografií | Komentáre 0 × komentárov

Výsledok akcie Heligónky 2017

redakcia 01. 02. 2018 08:32:34Mestský úrad
Výsledok akcie Heligónky 2017
Sereď | Ľubomír Veselický - poslanec MsZ, viceprimátor mesta a hovorca primátora |  Heligónky 2017 organizovali  Dom kultúry a JUDr. Ladislav Skubeň. Voči vyčísleným nákladom a ekonomickému výsledku  podľa Domu kultúry uverejnil pán Skubeň ako spoluorganizátor iné výšky  položiek. Zisťoval som, prečo sa čiastky uvedené DK líšia od čiastok uvádzaných JUDr. Skubeňom, keď ...
Foto 3 × fotografií | Komentáre 0 × komentárov

G.Orwell
Označenie inzercie

Správa a výsledky kontroly hlavnej kontrolórky na návrh poslanca M.Irsáka bude prerokovaná na samostatnom MsZ.

Miloš Majko21. 09. 2017 09:21:25Mestský úrad
Sereď    /   Rokovanie  MsZ v Seredi začalo návrhmi zmien programu rokovania. Mimo iných poslancov, zmenu programu navrhol aj poslanec  MsZ  JUDr. Michal Irsák. Navrhol správu s výsledkami kontroly hlavnej kontrolórky presunúť na samostatné rokovanie MsZ. Svoj návrh zdôvodnil obsahom správy vyžadujúcim si jej dôsledné prerokovanie na rokovaní MsZ. Poslanci MsZ presunutie ...
Foto 0 × fotografií | Komentáre 0 × komentárov

Že by poslanci MsZ, úradníci a primátor mesta tento chodník nevideli?

Miloš Majko21. 08. 2017 09:34:42Mestský úrad
Že by poslanci MsZ, úradníci a primátor mesta tento chodník nevideli?
Sereď  |  Mesto občan alebo jeho návševník nehodnotí podľa toho, ako je upravený trávnik pred mestským úradom, či len na námestí. Ľudia v meste žijú na sídliskách, v rodinných domoch a denne pri ceste do práce či školy používajú chodníky - zväčša nie tie na námestí, ale práve okolo činžiakov. Alebo ...
Foto 22 × fotografií | Komentáre 0 × komentárov

Občania navrhovali, no kto a z čoho vyberal, sa nedozvedeli

Miloš Majko08. 08. 2017 18:02:50Mestský úrad
Občania  navrhovali, no kto a z čoho vyberal, sa nedozvedeli
V článku publikovanom Ivetou Tóthovou pod názvom  "Ako bude vyzerať park na ulici D.Štúra v Seredi - nákres"  je mimo iné napísané: "V mesiaci máj mesto Sereď rozhodlo o tom, že park na ulici D.Štúra v Seredi prejde veľkou rekonštrukciou. Do výslednej podoby parku sa svojou predstavou mohli zapoijiť aj občania ...
Foto 1 × fotografií | Komentáre 0 × komentárov

Akú má občan istotu, že dôležité oficiálne informácie publikované na mestskej stránke zodpovedajú pravde?

Miloš Majko21. 02. 2017 23:27:24Mestský úrad
Akú má občan istotu, že dôležité oficiálne informácie publikované na mestskej stránke zodpovedajú pravde?
Dňa 9. februára 2017 sa konalo Mestské zastupiteľstvo, ktoré svojim obsahom (konkrétne dva prerokovávané body) "donútilo" prísť do rokovacej sály aj mňa s kamerou. Vlastný záznam je vlastný a jeden krát vidieť je lepšie, ako tisíc krát počuť... V bode týkajúcom sa nezvládnutej zimnej údržby došlo k divadlu pre občanov v réžii ...
Foto 2 × fotografií | Komentáre 0 × komentárov

Prieskum trhu "Jazdené úžitkové vozidlo"

Iveta Tóthová29. 01. 2016 12:38:59Mestský úrad
Prieskum trhu "Jazdené úžitkové vozidlo" - viac v prílohe   zdroj: www.sered.sk ...
Foto 0 × fotografií | Komentáre 0 × komentárov

Zverejnenie údajov a informaci o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Iveta Tóthová29. 01. 2016 12:35:42Mestský úrad
Zverejnenie údajov a informacií podľa § 11 zakona 6. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov   zdroj: www.sered.sk     ...
Foto 0 × fotografií | Komentáre 0 × komentárov

Dnes sa konalo slávnostné ocenenie občanov čestným občianstvom mesta Sereď a cenou mesta Sereď

Iveta Tóthová21. 01. 2016 21:24:06Mestský úrad
Dnes sa konalo slávnostné ocenenie občanov čestným občianstvom mesta Sereď a cenou mesta Sereď
Dnes sa o 16:00 hodine v obradnej sále Mestského úradu konalo slávnostné ocenenie občanov cenou mesta Sereď a čestným občianstvom mesta Sereď. O ocenených občanoch rozhodli poslanci tajným hlasovaním na novembrovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva. Z rúk primátora mesta Sereď Martina Tomčányiho si dnes významné ocenenia prevzali:   Ján Holík –cena  mesta Sereď PhDr. Milan ...
Foto 2 × fotografií | Komentáre 0 × komentárov

Rozhodnutie o zmene integrovaného povolenia SIŽP "Kotolňa na výrobu tepla a pary"

Iveta Tóthová21. 01. 2016 17:55:22Mestský úrad
 Rozhodnutie o zmene integrovaného povolenia SIŽP \"Kotolňa na výrobu tepla a pary\"
Rozhodnutie o zmene integrovaného povolenia SIŽP "Kotolňa na výrobu tepla a pary" - viac v prílohe zdroj: www.sered.sk ...
Foto 1 × fotografií | Komentáre 0 × komentárov

Oznam daňovníkom dane z nehnuteľnosti a za psa pre rok 2016

Iveta Tóthová21. 01. 2016 17:43:34Mestský úrad
Oznam daňovníkom dane z nehnuteľnosti a za psa pre rok 2016
Oznam daňovníkom dane z nehnuteľnosti a za psa pre rok 2016 - viac v prílohe zdroj: www.sered.sk ...
Foto 1 × fotografií | Komentáre 0 × komentárov

Oznam - zabezpečenie pohotovostnej prevádzky

Iveta Tóthová23. 12. 2015 21:10:44Mestský úrad
Oznam - zabezpečenie pohotovostnej prevádzky
Oznam - zabezpečenie pohotovostnej prevádzky zdroj: www.sered.sk ...
Foto 1 × fotografií | Komentáre 0 × komentárov

Čistota ciest aktuálne

Iveta Tóthová21. 12. 2015 20:15:16Mestský úrad
Čistota ciest aktuálne
Ľ.Veselický | Investičné aktivity mesta Sereď v priemyselnom parku Sereď-Juh, spoločnosti LIDL v časti Nový Majer, Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. v Hornom Čepeni, Šintavskej a Kasárenskej, ale aj aktivity súkromných staviteľov sa odrážajú aj na znečistení komunikácií nášho mesta. V  piatok 18.12.2015 bola uskutočnená obhliadka komunikácií za účasti primátora mesta, investičného riaditeľa ZsVS, a.s., a kompetentných pracovníkov dodávateľov ...
Foto 3 × fotografií | Komentáre 0 × komentárov

Oznámenie o výmene 1100 l nádob na sídliskách

Iveta Tóthová21. 12. 2015 20:04:56Mestský úrad
Oznámenie o výmene 1100 l nádob na sídliskách
Oznámenie o výmene 1100 l nádob na sídliskách - viac v prílohe zdroj: www.sered.sk ...
Foto 1 × fotografií | Komentáre 0 × komentárov

Informácia o začatí správneho konania - výrub stromu Tehelná ul.

Iveta Tóthová21. 12. 2015 19:58:31Mestský úrad
Informácia o začatí správneho konania - výrub stromu Tehelná ul.
Informácia o začatí správneho konania - výrub stromu Tehelná ul - Výrub 1 ks stromu –  borovica (Pinus), Tehelná ul.,  parc. reg. „C“ č. 501 k. ú. Dolný Čepeň . zdroj: www.sered.sk ...
Foto 1 × fotografií | Komentáre 0 × komentárov

Mestské zastupiteľstvo v Seredi schválilo harmonogram zasadnutí na rok 2016

Iveta Tóthová15. 12. 2015 10:31:18Mestský úrad
Mestské zastupiteľstvo v Seredi schválilo harmonogram zasadnutí na rok 2016
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 10.12.2015 schválilo harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva na rok 2016.   18.02.2016 28.04.2016 23.06.2016 22.09.2016 10.11.2016 08.12.2016 Okem uvedených termínov zasadnutí Mestského zastupiteľstva budú tieto zvolávané i podľa aktuálnej potreby. Pre porovnanie, minulý rok MsZ zasadalo celkom 9 krát.   ...
Foto 1 × fotografií | Komentáre 0 × komentárov

Samosprávy sa chystajú na parlamentné voľby. Ani Sereď nie je výnimkou

Iveta Tóthová14. 12. 2015 10:50:25Mestský úrad
Samosprávy sa chystajú na parlamentné voľby. Ani Sereď nie je výnimkou
Budúci rok sa budú konať parlamentné voľby. Presný termín je sobota 5.marca 2016 od 7:00 do 22:00 hodiny.  V súvislosti s parlamentnými voľbami majú svoje povinnosti aj samosprávy.  Aj keď do volieb zostáva ešte nejaký ten čas,  prípravy hlavne čo sa týka technického a organizačného zabezpečenia, sa v mestách a obciach ...
Foto 1 × fotografií | Komentáre 0 × komentárov

VZN mesta Sereď č. 10/2015 zo dňa 10.12.2015, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď

Iveta Tóthová12. 12. 2015 11:36:45Mestský úrad
VZN mesta Sereď č. 10/2015 zo dňa 10.12.2015, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď
VZN mesta Sereď č. 10/2015 zo dňa 10.12.2015, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď - viac v prílohe zdroj: www.sered.sk ...
Foto 1 × fotografií | Komentáre 0 × komentárov

VZN mesta Sereď č. 8/2015 zo dňa 10. 12. 2015, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 zo dňa 12. 02. 2015 o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení

Iveta Tóthová12. 12. 2015 11:30:56Mestský úrad
 VZN mesta Sereď č. 8/2015 zo dňa 10. 12. 2015, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 zo dňa 12. 02. 2015 o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení
VZN mesta Sereď č. 8/2015 zo dňa 10. 12. 2015, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 zo dňa 12. 02. 2015 o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení - viac v prílohe zdroj: www.sered.sk ...
Foto 1 × fotografií | Komentáre 0 × komentárov

Verejná vyhláška – územné rozhodnutie na stavbu „Tréningové centrum Sereď“

Iveta Tóthová10. 12. 2015 18:47:17Mestský úrad
Verejná vyhláška – územné rozhodnutie na stavbu „Tréningové centrum Sereď“ - viac v prílohe zdroj: www.sered.sk ...
Foto 0 × fotografií | Komentáre 0 × komentárov

Informácia o začatí správneho konania výrub stromov - výrub stromov Hornočepenská Výrub 1 ks stromu: Pinus silvestris (Borovica sosna): ul. Hornočepenská, parc. reg. „E“ č. 30/19, k. ú. Horný Čepeň

Iveta Tóthová09. 12. 2015 09:32:53Mestský úrad
Informácia o začatí správneho konania výrub stromov - výrub stromov Hornočepenská  Výrub 1 ks stromu:   Pinus silvestris  (Borovica sosna):  ul. Hornočepenská,   parc. reg. „E“   č. 30/19,  k. ú. Horný Čepeň
Informácia o začatí správneho konania výrub stromov - výrub stromov Hornočepenská Výrub 1 ks stromu:  Pinus silvestris  (Borovica sosna):  ul. Hornočepenská,   parc. reg. „E“  č. 30/19,  k. ú. Horný Čepeň zdroj : www.sered.sk ...
Foto 1 × fotografií | Komentáre 0 × komentárov

Rozhodnutie o umiestnení stavby „ Rekonštrukcia sídliskového vodovodu – Stred 2 – Mesto Sereď “ líniová stavba na území mesta Sereď, kat. územie Sereď.

Iveta Tóthová07. 12. 2015 19:33:53Mestský úrad
 Rozhodnutie o umiestnení stavby „ Rekonštrukcia sídliskového vodovodu – Stred 2 – Mesto Sereď “ líniová stavba na území mesta Sereď, kat. územie Sereď.
Rozhodnutie o umiestnení stavby „ Rekonštrukcia sídliskového vodovodu – Stred 2 – Mesto Sereď “ líniová stavba na území mesta Sereď, kat. územie Sereď. - viac v prílohe   zdroj: www.sered.sk   ...
Foto 1 × fotografií | Komentáre 0 × komentárov

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva 10.12.2015

Iveta Tóthová06. 12. 2015 09:46:25Mestský úrad
Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva 10.12.2015
P R I M Á T O R   M E S T A   S E R E Ď z v o l á v a v zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Seredi na deň   10.decembra 2015 o 8,00 hod.  do Veľkej zasadačky Mestského úradu v Seredi.       Návrh programu:   Otvorenie Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie, stanovenie overovateľov Informatívna správa o činnosti Mestského úradu a mesta Sereď od ostatného zasadnutia Mestského zastupiteľstva ...
Foto 1 × fotografií | Komentáre 0 × komentárov

Zber odpadov počas vianočných sviatkov

Iveta Tóthová01. 12. 2015 16:30:09Mestský úrad
Zber odpadov počas vianočných sviatkov
Zber odpadov počas vianočných sviatkov - viac v pdf zdroj: www.sered.sk ...
Foto 1 × fotografií | Komentáre 0 × komentárov

Odvoz skla na Cukrovarskej ulici

Iveta Tóthová01. 12. 2015 16:22:38Mestský úrad
Dňa 03.12.2015 (t.j. vo štvrtok)  sa bude realizovať odvoz skla z 1320 l zvonov.   Z uvedeného dôvodu žiadame obyvateľov BD Cukrovarská č. 757 a č. 758, aby v uvedený deň v čase od 07,00 – do 11,00 hod. svojimi osobnými autami nebránili zvozovému mechanizmu vjazdu a  manipulácii s týmito nádobami. zdroj:www.sered.sk ...
Foto 0 × fotografií | Komentáre 0 × komentárov

Oznam Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti o ochrane vodomerov v zimnom období

Iveta Tóthová01. 12. 2015 16:20:43Mestský úrad
Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje svojim zákazníkom, ktorí majú na svojich vodovodných prípojkách nainštalované vodomery, aby v zimnom období zabezpečili dostatočnú ochranu vodomerov proti zamrznutiu. Extrémne nízke teploty môžu zapríčiniť zamrznutie vodomerov a ich poškodenie. K zamrznutiu vodomerov dochádza najmä v nezakrytých vodomerných šachtách s nedostatočnou hĺbkou a na prípojkách s malými ...
Foto 0 × fotografií | Komentáre 0 × komentárov

Výzva mesta Sereď na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2016 pre oblasť mládeže

Iveta Tóthová28. 11. 2015 09:50:00Mestský úrad
Výzva mesta Sereď na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2016 pre oblasť mládeže - viac v prílohe zdroj: www.sered.sk ...
Foto 0 × fotografií | Komentáre 0 × komentárov

Výzva mesta Sereď na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2016 na rozvoj telovýchovy a športu

Iveta Tóthová28. 11. 2015 09:49:43Mestský úrad
Výzva mesta Sereď na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2016 na rozvoj telovýchovy a športu - viac v prílohe zdroj: www.sered.sk ...
Foto 0 × fotografií | Komentáre 0 × komentárov

Výzva mesta Sereď na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta Sereď na rok 2016 pre sociálnu oblasť

Iveta Tóthová28. 11. 2015 09:49:27Mestský úrad
Výzva mesta Sereď na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta Sereď na rok 2016 pre sociálnu oblasť - viac v prílohe zdroj: www.sered.sk ...
Foto 0 × fotografií | Komentáre 0 × komentárov

Výzva mesta Sereď na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta Sereď na rok 2016 pre oblasť kultúry

Iveta Tóthová27. 11. 2015 18:19:26Mestský úrad
Výzva mesta Sereď na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta Sereď na rok 2016 pre oblasť kultúry - viac v prílohe zdroj: www.sered.sk ...
Foto 0 × fotografií | Komentáre 0 × komentárov

Zobrazujem 0 - 30 z 903 záznamov. Strana
Na začiatokSpäťĎalejNa koniec
Usporne vykurovanie
Označenie inzercie
Vyhľadávanie
Posledné komentáre

Bottom panel

© transparentnasamosprava.sk všetky práva vyhradené. Obsah novín je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z. a medzinárodným právom.
Prepis , šírenie, či ďalšie kopírovanie tohto obsahu alebo jeho časti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa alebo autora článku zakázané.
Design: © Mgr. Matej Fraňo Logo a názov novín: © Miloš Majko
Noviny sú aktualizované priebežne.
Články uverejnené na transparentnasamosprava.sk neprechádzajú jazykovou korektúrou.
Redakcia a vydavateľ novín nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov. Redakcia a vydavateľ nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v novinách.

Farby laky

Webdesign